Xích băng tải tách bao- Có chốt nan lưới- Đường kính 4.5 mm (Dạng 2 chốt cách nhau)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Xích băng tải tách bao- Có chốt nan lưới- Đường kính 4.5 mm (Dạng 2 chốt cách nhau)”