Dịch vụ tư vấn hỗ trợ

DỊCH VỤ BẢO HÀNH PTC-CARE:

PTC VIETNAM tự hào cung cấp tới Khách hàng Dịch vụ bảo hành PTC-CARE. Chúng tôi rất vinh dự được phục vụ và tin rằng việc đáp ứng các kỳ vọng cao nhất của Khách hàng là vô cùng quan trọng. Chúng tôi có đội ngũ dịch vụ đủ năng lực và tận tâm chăm sóc khách hàng mỗi ngày.

Triết lý này thể hiện Chúng tôi là ai và những điều chúng tôi có thể cung cấp cho Khách hàng. Quy tắc ứng xử của chúng tôi phản ánh niềm tin rằng: Khách hàng là lý do mà chúng tôi tồn tại, và chúng tôi phải đảm bảo thực hiện các cam kết mang đến sự thành công cho Khách hàng.

Với PTC-CARE chúng tôi cố gắng đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất cả trong hành động và thái độ với Khách hàng. PTC-CARE là nền tảng, là văn hóa và cũng là lời cam kết của chúng tôi phục vụ Khách hàng.

DỊCH VỤ BẢO TRÌ DỰ PHÒNG PTC-CARE:

Giữ máy móc luôn trong tình trạng hoạt động tốt rất quan trọng để đem lại hiệu suất cao cho Khách hàng. Chương trình bảo trì phòng ngừa giúp ngăn chặn hoặc khắc phục sự cố nhanh chóng nhờ vậy loại bỏ được nguy cơ xảy ra các hư hỏng không mong muốn. Đó là lý do tại sao đội ngũ chăm sóc khách hàng PTC-CARE đem đến cho Khách hàng trong chương trình bảo trì phòng ngừa.

Với tinh thần đó PTC VIETNAM sẽ chăm sóc sản phẩm do PTC VIETNAM sản xuất mỗi 3 tháng 1 lần trong thời hạn bảo hành và chăm sóc mỗi 1 lần 1 năm ngoài thời hạn bảo hành.

Ngoài ra, PTC-CARE luôn cung cấp gói dịch vụ Kiểm tra phòng ngừa định kỳ theo nhu cầu của khách hàng:

Mỗi 1 tháng 1 lần.
Mỗi 3 tháng 1 lần.
Mỗi 6 tháng 1 lần.

Sau mỗi lần kiểm tra theo định kỳ, PTC-CARE gửi đến Khách hàng Bảng đánh giá toàn diện, chuyên nghiệp về tình trạng máy của Khách hàng. Bao gồm:

Bảng kiểm tra hiệu suất

Mô tả, diễn giải, toàn diện các sai sót được phát hiện và đề xuất phương án giải quyết.

Đề xuất các phương án phòng ngừa bao gồm: Thay thế phụ kiện quan trọng, thực hiện bảo trì phòng ngừa, chuẩn hóa các quy trình vận hành