Sửa chữa và bảo dưỡng

Bảo dưỡng dự phòng. Bảo dưỡng sửa chữa trong trường hợp khẩn cấp. Các dịch vụ thường xuyên. Hợp đồng toàn bộ dịch vụ.

Để đảm bảo chất lượng cao và can thiệp hỏng hóc nhanh, PTC Vietnam đưa ra nhiều dịch vụ bao gồm:

    • Bảo dưỡng dự phòng.
    • Bảo dưỡng sửa chữa trong trường hợp khẩn cấp.
    • Các dịch vụ thường xuyên.
    • Hợp đồng toàn bộ dịch vụ.

Chú thích: Tất cả các mục trong phần này đều chiếu theo Hợp đồng Dịch vụ mà khách hàng yêu cầu.