PTC Vietnam là một trong những công ty sản xuất và cung cấp Cân đóng bao, cân định lượng, máy đóng bao tự động và Robot xếp Pallet. Được thành lập vào năm 2011 bởi các kỹ sư được đào tạo trong và ngoài nước trong lĩnh vực Cân đóng bao, cân định lượng, máy đóng bao tự động và Robot xếp Pallet ….

Videos

Videos

Sản phẩm nổi bật

Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí 24/7 x 365 ngày

Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí 24/7 x 365 ngày

PTC Vietnam cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và cá nhân thông qua hệ thống hỗ trợ kỹ thuật hoàn chỉnh của chúng tôi. Tất cả các yêu cầu kỹ thuật của bạn sẽ nhận được phản hồi nhanh chóng.
PTC Vietnam cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và cá nhân thông qua hệ thống hỗ trợ kỹ thuật hoàn chỉnh của chúng tôi. Tất cả các yêu cầu kỹ thuật của bạn sẽ nhận được phản hồi nhanh chóng.